พระจันทร์สีน้ำเงิน ฟ้าก็ฟ้าเดียวกัน แต่จันทร์ดูคล้ายลำเอียง