บังเกิดเกล้า เป็นนิยายอ่านสมัยก่อน ในหนังสือ ( สกุลไทย )